18 மே 2013 கடலூரில் நாம் தமிழர் கட்சி பொது கூட்டம் – சீமானின் பத்திரிக்கையாளர்கள் சந்திப்பு: