“சேட்டை” தமிழ் திரைப்பட குழுவினரின் பத்திரிக்கையாளர்கள் சந்திப்பு – காணொளி: