“ஜோக்கர்” திரைப்பட குழுவினரின் பத்திரிக்கையாளர்கள் சந்திப்பு- காணொளி:

“ஜோக்கர்” திரைப்பட குழுவினரின் பத்திரிக்கையாளர்கள் சந்திப்பு- காணொளி:
Joker Press Meet

பாகம் 1:


பாகம் 2:


பாகம் 3:

Leave a Response