“மீன் குழம்பும் மண் பானையும்” திரைப்பட குழுவினரின் பத்திரிக்கையாளர்கள் சந்திப்பு – காணொளி:

“மீன் குழம்பும் மண் பானையும்” திரைப்பட குழுவினரின் பத்திரிக்கையாளர்கள் சந்திப்பு – காணொளி:
Meen Kuzhambum Man Paanaiyum Press Meet

பத்திரிக்கையாளர்கள் சந்திப்பு – பாகம் 1:


பத்திரிக்கையாளர்கள் சந்திப்பு – பாகம் 2:


பத்திரிக்கையாளர்கள் சந்திப்பு – பாகம் 3:

Leave a Response