“பசங்க 2” திரைப்பட குழுவினரின் பத்திரிக்கையாளர்கள் சந்திப்பு – காணொளி:

“பசங்க 2” திரைப்பட குழுவினரின் பத்திரிக்கையாளர்கள் சந்திப்பு – காணொளி:
Pasanga 2

பத்திரிக்கையாளர்கள் சந்திப்பு காணொளி:


இயக்குனர் பாண்டிராஜ் பேச்சு:

Leave a Response