“நாம் தமிழர்” கட்சியின் பொதுக்குழு மற்றும் பத்திரிக்கையாளர்கள் சந்திப்பில் சீமான் பேச்சு – காணொளி: