“ஆ” திரைப்படத்தின் வெற்றி, பத்திரிக்கையாளர்கள் சந்திப்பு – காணொளி: