வேளச்சேரியில் புதியதாக திறக்கப்பட்டுள்ள “சாக்கோஹோலிக்” சாக்லேட் கடை-காணொளி:

வேளச்சேரியில் புதியதாக திறக்கப்பட்டுள்ள “சாக்கோஹோலிக்” சாக்லேட் கடை-காணொளி:
Chocoholick Inauguration

Leave a Response