Tag: NFT Non Fungable Token

ஏலத்தில் வெளியாகும் இசையமைப்பாளரின் இசை. இதன் மூலம் வரும் தொகையை நற்பணிக்காக ஒதுக்கும் இசையமைப்பாளர். அவர் யார் ? இசையமைப்பாளர் ஜிப்ரான், தமிழ் சினிமாவில்...