ஜே.கே என்னும் நண்பனின் வாழ்க்கை, மாணவர்கள் சாதிக்க ஒரு வாய்ப்பு – இயக்குனர் சேரனின் பத்திரிக்கையாளர்கள் சந்திப்பு காணொளி: