வில்லிவாக்கம் – பாடி மேம்பாலம் இறங்கும் சாலை குண்டும் குழியுமாக உள்ளது. வாகன ஓட்டிகள் கடும் தவிப்பு – காணொளி & புகைப்படம்:

IMG_6333