சினிமா துறையில் புதுமுகங்களை உற்சாகப்படுத்த ராஜ் டிவி’யின் “முதல் மூவர் விருது ” – பத்திரிக்கையாளர்கள் சந்திப்பு: