Tag: ஐபோன்

    ஆப்பிள் நிறுவனம் தனது ஐபோன் உதிரி பாகங்களை இறக்குமதி செய்து இந்தியாவில் ஐபோன் தயாரித்து வருகிறது. இதற்கு ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பில்...