விஜய்’யின் “ஜில்லா” குழுவினர் சொல்கிறார்கள் “ஜில்லா” படம் வெற்றி – பத்திரிக்கையாளர்கள் சந்திப்பு புகைப்படங்கள்: