“பரதேசி” படத்தின் பூர்ணிமா ராமசாமி’க்கு உடை அலங்காரத்திற்கான 60’வது தேசிய திரைப்பட விருது – ஒரு சிறப்பு நேர்காணல்: