கவிபேரரசு வைரமுத்துவிற்கு “இலக்கிய சிந்தனை” விருது – பத்திரிக்கையாளர்கள் சந்திப்பு காணொளி: