சன் டிவி’யில் சினிவிஸ்டா வழங்குகிறது தமிழில் “மகாபாரதம்” – பத்திரிக்கையாளர்கள் சந்திப்பு காணொளி: