2016 பொது தேர்தல் வாக்கு பற்றி நடிகர் பார்த்திபனின் பத்திரிக்கையாளர்கள் சந்திப்பு – காணொளி:

2016 பொது தேர்தல் வாக்கு பற்றி நடிகர் பார்த்திபனின் பத்திரிக்கையாளர்கள் சந்திப்பு – காணொளி:
Parthiban Voting 2016

பாகம் 1:


பாகம் 2:

Leave a Response