“வெள்ளகாரதுரை” திரைப்படக் குழுவினரின் பத்திரிக்கையாளர்கள் சந்திப்பு – காணொளி:

பாகம் 1:

பாகம் 2: