“கயல்” திரைப்படக் குழுவினரின் பத்திரிக்கையாளர்கள் சந்திப்பு – காணொளி: