“கல்கண்டு” திரைப்படக் குழுவினருடன் ஒரு சந்திப்பு – காணொளி: