இயக்குனர் சரணின் “ஆயிரத்தில் இருவர்” திரைப்பட குழுவினரின் பத்திரிக்கையாளர்கள் சந்திப்பு – காணொளி:

பாகம் – 1:

பாகம் – 2:

பாகம் – 3: